Menu Sluiten

Privacy statement

ASDW PRIVACY STATEMENT

De Adviesraad Sociaal Domein Westland is een orgaan opgericht met name uit de wet waarin staat dat elke gemeente een Toetsingsorgaan of Adviesraad voor het sociale domein voor die gemeente dient te vormen.
De Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) bestaat geheel uit vrijwillige leden en probeert zo de inwonersbelangen op het gebied van het sociaal domein te monitoren zoals bedoeld in de wet.
De ASDW gebruikt persoonsgegevens en heeft daarmee gelijktijdig een taak om secuur met deze gegevens om te gaan. De gegevens die de ASDW gebruikt vallen niet onder “bijzondere gegevens”, maar desalniettemin hebben wij wel de plicht om secuur met deze “gewone” gegevens om te gaan.
Hieronder vindt u onze privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw gegevens doen.
Hiermee voldoen we aan de AVG-privacy regels. Wij gebruiken alleen gewone gegevens en geen bijzondere gegevens zoals bedoeld in de AVG-verordening van 25 mei 2018.

Een afspraak maken

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met de ASDW of een persoon bij de ASDW? U kunt rechtstreeks de gewenste persoon e-mailen of contact zoeken met ons secretariaat en daar uw vraag stellen of afspraak maken.

  • Dat kan online op de website of
  • via het telefoonnummer van ons secretariaat => telefoonnummer. 06-21865320

Wij registreren dan uw naam, postcode, telefoonnummer en e-mailadres, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Contact met onze leden of secretariaat

De ASDW staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Onze leden en ons secretariaat kunnen u via verschillende kanalen bereiken waaronder via de telefoon, website, nieuwsbrief, e-mail, sociale media en natuurlijk persoonlijk.

Zodra u telefonisch contact met ons opneemt, omdat u bijvoorbeeld een vraag of klacht hebt, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere informatie die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze informatie ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht.

De ASDW heeft een eigen secretariaat

Deelnemen aan een actie of evenement

Indien ASDW  een actie, openbare vergadering en of een ander evenement” organiseert kan het organisatorisch van belang zijn om te weten wie er deelnemen. Bovendien kunnen we u zo van informatie voorzien over de tijd en plaats en u vlak voor het evenement een herinnering en of relevante informatie sturen.

Voor sommige evenementen kunnen we extra hulp nodig hebben. In dat geval delen we uw gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven..

Als u een ASDW  account hebt, wordt u deelname gekoppeld aan uw ASDW account.

Aanmelden ASDW-nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws, wetenswaardigheden en ASDW-acties in het Sociale Domein, kan u zich inschrijven voor de ASDW-nieuwsbrief.  We registreren dan uw voor en achternaam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren.

We koppelen ook deze gegevens aan uw eventuele ASDW-account of ASDW-nieuwsbrief profiel.

Dit profiel bewaren we totdat u zich weer afmeldt voor de ASDW-nieuwsbrief.

Bij iedere ASDW-nieuwsbrief die u ontvangt, is er een mogelijkheid om u hiervoor weer af te melden.

Hieronder kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief

Vul onderstaande gegevens in , hiermee abonneer je je op onze ASDW nieuwsbrief.
Nu totaal 312 abonnees.

Selecteer lijst(en):

Sociale media

ASDW maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van de nieuwste berichten. U kunt ons volgen op Facebook LinkedIn, ASDW heeft een eigen facebook pagina. www.facebook.com/asdw

Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit ASDW verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Contact met ASDW via sociale media( Under construction)

Als u via sociale media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Als u contact met ons opneemt via sociale media, dan kunnen we uw gegevens koppelen met uw eventuele ASDW-account of online ASDW-profiel of ASDW-nieuwsbrief profiel.

Uw mening telt

Om ons werk zoveel mogelijk te verbeteren, is het allereerst van belang om te weten wat Westlandse inwoners, schilpartners en gemeente willen. Daarom voeren we regelmatig onderzoeken uit. Inwoners die mee willen werken aan deze onderzoeken, kunnen zich hiervoor op ons verzoek online aanmelden met hun contactgegevens, die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan een onderzoek. De contactgegevens zoals NAW-gegevens en e-mailadres en bewaren we zolang als nodig.

Belangrijk om te weten is dat we de uitkomsten van eventuele onderzoeken normaal gesproken anonimiseren. Mocht dat niet mogelijk  zijn dan zal ASDW vóór het onderzoek u daarvoor om toestemming vragen.

We vinden het ook fijn om te weten wat u van onze werkzaamheden vindt. U kan uw mening hierover binnenkort online achterlaten bij ‘schrijf een mening’ ook wanneer u zich als ASDW  account of met uw ASDW online profiel inlogt. Uw mening wordt bewaard in uw ASDW  account of uw ASDW online profiel.

Ook kan u in ASDW-loketten, uw mening achterlaten over de ASDW. U kan dan uw e-mailadres of telefoonnummer achterlaten wanneer u graag wilt dat we contact met u opnemen.

ASDW  kan ook onderzoeken uitvoeren onder inwoners en schilpartners. Wij verwerken uw gegevens zoals in dit privacy beleid staat beschreven.

Online profiel leden ASDW

Alleen Leden van de ASDW  hebben een online profiel. Dit profiel kunnen de leden na inloggen op de website inzien en eventueel zelf aanpassen. Voor de administratie van de leden gebruiken wij de NAW-gegevens geboortedatum, email bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn opgeslagen in een Excel bestand beveiligd met een paswoord en in een contacten-programma (Connections).

Na vertrek uit de ASDW  worden deze gegevens na een half jaar uit de applicaties verwijderd.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat: telefoonnummer 06-21865320 of e-mail secretariaat@asd-westland.nl  of als u dat wilt per post
ASDW
T.a.v. secretariaat ASDW

p/a Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rt

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens wijzigen of wissen
Als u graag wilt weten welke gegevens we van u hebben, kunt u dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor u wijzigen. Verzendgegevens van ASDW-nieuwsbrief of indien van toepassing uw online ASDW-profiel kunt u bovendien altijd zelf via de website aanpassen.

Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming hebt gegeven, kunt u deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor u al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kunt u ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming.

In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat 06-21865320 of e-mail secretariaat@asd-westland.nl  of als u dat wilt per post
ASDW
T.a.v. secretariaat ASDW

ASDW,  administratie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze administratie  is de verwerker van  uw gegevens.

De voorzitter  van ASDW  en de administrateur van ASDW houden toezicht op correcte nakoming  en de uitvoering van deze privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij uw gegevens? 

Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben om u te bereiken voor het aangeven van nieuws, correspondentie en of bereikbaarheid van u persoonlijk ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

Opbouwen van gegevens

Als u ASDW lid bent of u heeft een online ASDW-profiel dan koppelen we de gegevens die we van u ontvangen steeds aan het ASDW-account of online ASDW-profiel.

Bent u een schilpartner van ons dan koppelen wij uw relevante gegevens aan uw email adres en in onze agenda en adressendatabase.

Bent u een natuurlijk persoon en bent u geen lid of schilpartner dan houden we uw e-mailadres en eenvoudige NAW-gegevens in een Excel bestand bij.

Koppelen zoek/surf gedrag

ASDW-profiel. Ook als u uw e-mailadres heeft achtergelaten voor het ontvangen van de ASDW-nieuwsbrief, koppelen we uw zoek en surfgedrag op onze website aan dat e-mailadres.

Cookies

ASDW gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein hulpbestand dat bij bijvoorbeeld  bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en voor uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website beter laten werken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle (cookie) informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Koppelen gegevens evenement of actie

Als u meedoet met een ASDW-evenement of actie, dan koppelen we de gegevens die u hiervoor moet opgeven aan het ASDW  account, online ASDW-profiel of aan het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het aanvragen van de ASDW-nieuwsbrief.

Op welke “rechtsgronden” verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het bereiken van u, het sturen van nieuwsbrieven of het gebruiken van uw ervaringen t.b.v. de uitvoering van onze taken, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Sociale media

ASDW maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van de nieuwste berichten. U kan ons volgen op Facebook LinkedIn, ASDW heeft een eigen facebook pagina. www.facebook.com/asdw

Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit ASDW verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Contact met ASDW via sociale media( Under construction)

Als u via sociale media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Als u contact met ons opneemt via sociale media, dan kunnen we uw gegevens koppelen met uw eventuele ASDW-account of online ASDW-profiel of ASDW-nieuwsbrief profiel.

Met welke externe partijen delen we uw gegevens?

We verstrekken nooit gegevens aan derden anders dan na uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Zoals gezegd werken we soms samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Uw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Bent u lid van de ASDW dan worden uw gegevens verstrekt aan de gemeente t.b.v. van uw aanstelling en of de gemeenteadministratie t.b.v. de uitbetaling onkostenvergoedingen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden.  De applicaties zijn

Word, Excel, een afspraken programma en een kalender en het contacten programma “Connections voor WordPress”

In deze apps zijn normaliter uw naam, adres telnummer en e-mailadres opgenomen   dhr./mevr.  Als wij andere gegevens willen opnemen vragen wij daarvoor uw toestemming.

Links naar andere websites

Op www.ASD-Westland.nl staan (als service) een aantal links naar websites of e-mailadressen van onze partners of collega ‘organisaties. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacy beleid van die partner van toepassing.

Wat moet u met “nep-berichten”?

ASDW  maakt geen gebruik van e-mails en of andere uitingen waarin gevraagd wordt om gegevens te verstrekken. Ondanks zorgvuldige beveiliging kan er altijd iets misgaan. Houdt u altijd bij e-mails van de ASDW (of iedere andere e-mail) aan de volgende gebruikelijke regels

  • Wij raden u aan om altijd de afzender van de e-mail te checken. Officiële e-mails van ASDW kunt u herkennen aan de afzender met het mailadres naam@ASD-westland.nl,
  • Acties van ASDW op Facebook zijn altijd direct gelinkt aan onze Facebookpagina www.facebook.com/asdw of linken door naar onze website https www.ASD-westland.nl
  • ASDW gebruikt (nog) geen sms of WhatsApps voor nieuws.

Twijfelt u over de echtheid van een e-mail van ASDW, neem dan contact met ons op. Op veiliginternetten.nl vindt u meer informatie over wat u kan doen en laten om veilig te internetten.

Bewaartermijn gegevens

ASDW zal verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat Telefoonnummer 06-21865320 of per  e mail  of als u dat wilt per post naar adres:

ASDW
T.a.v. secretariaat ASDW

p/a Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rt

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.( AP)

Uw gegevens wijzigen of wissen
Als u graag wilt weten welke gegevens we van u hebben, kunt u dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor u wijzigen. Gegevens van uw ASDW-nieuwsbrief profiel of indien van toepassing uw online ASDW-profiel kunt u bovendien altijd zelf aanpassen.

Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als uw eerder toestemming hebt gegeven, kunt u deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor u al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kunt u ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming.

In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

ASDW, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Onze administratie  is de verwerker van  uw gegevens.De voorzitter  van ASDW  en de administrateur van ASDW houdt toezicht op correcte nakoming en de uitvoering van deze privacyverklaring

Gebruikte afkortingen/begrippen in het Privacy statement

ASDW:
Adviesraad Sociaal Domein Westland

ASDW lid:  
Een persoon die officieel is benoemd  voor onbepaalde tijd door de Gemeente als Lid van de ASDW

AP:
Autoriteit Persoonsgegevens

AVG:
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bestand:
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

Derden:
Anderen die niet onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreekse gezag van de ASDW vallen.

Schilpartner:
Een organisatie/vereniging of natuurlijk persoon werkzaam zijn in het sociale domein van de gemeente Westland en waarmee de ASDW een werkgerichte relatie heeft voor informatie/kennis uitwisseling.

Sociale Media:
WhatsApp, Facebook of LinkedIn

NAW:  
Naam adres PC en woonplaats telefoonnummer en e-mailadres gegevens

Verstrekken gegevens:
Het geven of leveren van persoonsgegevens door de ASDW aan anderen

Verwerker:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt