Menu Sluiten

Toestemming foto’s

Westland, Juni 2018

Geacht lid van de ASDW,

Op onze website laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames kunnen worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten/vergaderingen. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat u zelf op deze foto’s (en soms in video’s) te zien kan zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u schade kunt ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen (behalve bij de voorstel pagina). Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van u. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw op de website verschijnen.

Met deze brief vragen wij daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u. Wilt u onderstaand formulier invullen en dan op de verzendknop drukken? U krijgt een afschrift van het ingevulde formulier in uw mailbox.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere mensen foto’s maken tijdens activiteiten of anderszins. De ASDW heeft daar geen enkele invloed op.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor speciale doeleinden, zullen wij u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Theo Verhoeven
Adviesraad Sociaal Domein Westland
Voorzitter

Invulformulier

Hierbij verklaart ondergetekende

Lid van kerngroep: WWZW&IJeugdVO

dat zijn/haar foto’s en video’s door ASD-Westland gepast gebruikt mogen worden*:

in de telefoongids( intern gebruik)op de website van de asdwin de (digitale) nieuwsbriefop Sociale-Media accounts van de ASDW (Twitter, Facebook)

Ik wil helemaal geen beeldmateriaal van mij gepubliceerd zien
* svp aanvinken waarvoor u toestemming geeft

Datum ( verplicht):

Hieronder nogmaals uw voor en achternaam invullen let wel: dit geldt als handtekening

Naam: