Menu Sluiten

Home

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Westland.

De adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed en betreft alles wat valt onder de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De ASDW richt zich daarbij op de belangen van alle burgers, en met name de belangen van de kwetsbare burgers. De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en vertegenwoordigen geen organisatie, maar voelen zich betrokken bij wat er binnen het sociaal domein in het Westland gebeurt. Geregeld hebben zij contact met (belangen)organisaties, de ‘schil’ genaamd, om tot een juist advies te komen.

Agenda

Geen agenda-items

Nieuws

Inloopavond ASDW 28 mei 2018

De Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) organiseert op maandag 28 mei in het gemeentekantoor Verdilaan wederom een inloopspreekuur voor alle Westlandse inwoners. Heeft u  vragen over onderwerpen die het sociaal domein  aangaan?

0 comments

Aandachtspunten ASDW voor de politiek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) voor de politieke partijen aandachtspunten geformuleerd.

0 comments

Eerste nieuwsbrief van de ASDW

Net voor de zomervakantie van 2017 heeft de ASDW haar eerste digitale nieuwsbrief verzonden naar alle relaties. Naar aanleiding van deze nieuwsbrief ontvingen wij veel positieve reacties.

0 comments

Westlandse minima krijgen extra compensatie

Inwoners van Westland met lage inkomens krijgen extra ondersteuning vanuit de gemeente. Dit heeft het College van B&W op 14 maart jl. besloten.

0 comments

ASDW kijkt terug op succesvolle bijeenkomst met schilpartners

Op 21 februari jl. organiseerde de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) een eerste bijeenkomst met de belangenorganisaties in het Westland, de schilpartners van de ASDW.

0 comments

Bijeenkomst schilorganisaties ASDW

Op 21 februari a.s. organiseert de ASDW de eerste bijeenkomst voor de schilorganisaties bij Priva in De Lier.

0 comments